" />
Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Inledning
I denna integritetspolicy beskrivs hur och för vilka ändamål Ambea med dotterbolag Nytida, Vardaga samt Lära (hädanefter ”vi” och ”oss”) samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom denna Integritetspolicy.

Integritetslagstiftning 
Vi behandlar alla dina personuppgifter enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”) som ersätter personuppgiftslagen (Pul) (1998:204) den 25 maj 2018.

Personuppgifter 
Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig som enskild individ. I rekryteringsprocessen använder vi rekryteringsverktyget Teamtailor och i vissa fall personlighetstester via Clevry samt digital referenstagning via Refapp. Även om dina personuppgifter kommer att hanteras av olika bolag inom Ambea koncernen är den ytterst personuppgiftsansvarige Ambea AB (publ).

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Vilka personuppgifter: namn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer, cv, personligt brev, samt utvärdering/profilering.

Varför: för att kunna genomföra en rekryteringsprocess/praktikprocess samt kvalitetssäkra dessa. Personuppgifterna behandlas för att kunna kontakta kandidater, samt som underlag i kontakten med referensgivare, och slutligen används uppgifterna i processen ”anställning”.

Hur behandlar vi personuppgifterna? 
När du väljer att connecta (intresseanmälan) och/eller söka ett jobb hos oss samlar vi in personuppgifter som ett underlag dels för att kunna kontakta dig om exempelvis nya lediga tjänster och för att du ska kunna delta i rekryteringsprocesser.  

Om du har connectat eller sökt jobb hos oss kan vi också komma att kontakta dig gällande en tjänst vi tror kan vara av intresse för dig, då våra rekryterande chefer har möjlighet att söka i kandidatdatabasen och även tipsa varandra om kandidater. Det förekommer även att vi skickar ut nyhetsbrev och erbjudanden om att delta i webbinarier. Vi kan också komma att genomföra undersökningar i syfte att förbättra kandidatupplevelsen i rekryteringsprocessen.

Vilken laglig grund finns? 
Som arbetssökande behandlar vi dina uppgifter utifrån ditt samtycke. Uppgifter om rekryterande personal i koncernen behandlas utifrån organisationens berättigade intresse av en effektiv rekryteringsprocess.

Vilka tar del av uppgifterna? 
Personuppgifterna lagras i rekryteringsverktyget Teamtailor. I Teamtailor får rekryterande chefer samt utsedda medarbetare ta del personuppgifterna för att kunna identifiera lämpliga kandidater för utlyst tjänst.

Våra leverantörer Teamtailor och Clevry har via sina supportfunktioner tillgång till personuppgifter endast i syfte att stötta cheferna i rekryteringsprocessen.  Dina uppgifter kommer i övrigt inte överföras till någon annan tredje part.

Vi använder den digitala referenstagningstjänsten Refapp i vår rekryteringsprocess. De behandlar ditt namn, ditt telefonnummer, din email, din IP-adress och de personuppgifter som berör dig i det omdöme du lämnar såsom referens åt en av våra kandidater med ändamålet att på ett kvalitetssäkert sätt kunna utvärdera och rekrytera nya anställda. Denna personuppgiftsbehandling baserar vi på den rättsliga grunden intresseavvägning och vårt berättigade intresse i att hämta in omdömen från dig för att kunna utvärdera kandidater i en rekryteringsprocess.

Hur länge sparas dina uppgifter? 
Som arbetssökande baserar sig behandlingen på ditt samtycke och du kan när som helst dra tillbaka detta genom att kontakta oss. Annars gäller att dina uppgifter kommer att raderas automatiskt efter 24 månader förutsatt att du inte inom denna tid sökt en tjänst eller varit involverad i en rekryteringsprocess. Om du vill att uppgifterna ska raderas innan de 24 månaderna har gått vänligen kontakta oss. Eventuella personlighetstester du genomfört raderas efter 1 månad. Uppgifter om rekryterande personal i koncernen behandlas under anställningens varaktighet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 
När vi inleder samarbeten med nya leverantörer granskar vi och kommer överens om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för behandlingen så att de lever upp till branschstandard samt gällande lagstiftning. Detta innefattar bland annat kryptering, personuppgiftsminimering och säker åtkomst.

Dina rättigheter? 
Du har en generell rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att en gång om året, utan kostnad, begära ett registerutdrag rörande personuppgifter om dig som vi hanterar. Kontakta personuppgiftsansvarig enligt nedan. 

Hur kontaktar du oss? Ambea AB (publ) Evenemangsgatan 21, 171 29 Solna 
E-post: dataskyddsombud@ambea.se 

Var vänlig notera att ovan kontaktinformation endast finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter, inte för att ta emot ansökningar.

Jobbar du redan på Vardaga?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor