facebook tracking

Röster om att jobba på Vardaga

Möt tre av våra 9 600 medarbetare

Jag har lärt mig otroligt mycket!

ung_omsorg (2) (1).jpg

Raquel Castaneda brinner för att de äldre ska må bra och stormtrivs med jobbet som gruppchef på äldreboende Villa Agadir på Lidingö.  

– Jag älskar att vara här. Det är precis som mitt hem och det känns som om de boende här är en del av min familj, säger Raquel Castaneda.

Hon är undersköterska och har arbetat på Vardaga i nästan sex år. Sedan september 2018 är hon gruppchef på Villa Agadir på Lidingö.

– Att börja på Vardaga är ett av de bästa val jag har gjort i livet. Inte minst av min chef och mina fina kollegor har jag lärt mig otroligt mycket. Här finns bra och tydliga värderingar och mål som har guidat mig hela vägen för att kunna utföra mitt arbeta på bästa sätt. 

Raquel Castaneda tycker att det är viktigt att vara en bra förebild för sina kollegor  och en bra och lyhörd gruppchef som får medarbetarna att trivas och må bra på jobbet. Men det som betyder allra mest för henne är att de äldre som bor på Villa Agadir har det bra.

– Jag har valt att arbeta inom äldreomsorgen eftersom jag brinner för att hjälpa andra, och särskilt äldre, att må bra. Att hjälpa dem med sådant de inte kan göra själva har alltid haft en stor plats i mitt hjärta. Att göra någon glad gör mig ännu gladare.

Jag har alltid blivit trodd på

mårten hedberg_glad.jpg

Mårten Hedberg är specialistsjuksköterska och omvårdnadsansvarig på äldreboendet Marieberg i Stockholm. Parallellt med sina ordinarie arbetsuppgifter deltar han i en rad projekt för att utveckla kvaliteten inom hela Vardaga. 

 – Jag har valt att bli sjuksköterska för att jag gillar patientkontakten.  Där har jag min trygga bas, men det är samtidigt roligt med projekt vid sidan av. Det blir många halvdagar då jag åker iväg och gör något annat, till exempel utbildar andra sjuksköterskor i vårt nya beslutsstöd eller deltar  i projekt för att säkerställa att Vardaga kan attrahera och behålla sjuksköterskekompetens, säger Mårten Hedberg.

För ett år sedan blev han färdig specialistsjuksköterska mot vård av äldre. Under utbildningen hade han en så kallad utbildningstjänst på Vardaga, som innebär att man jobbar deltid och får lön.

Mårten Hedberg har också gått Läras utbildning ”Leda utan att vara chef”.

– Som sjuksköterska på ett äldreboende ingår det alltid en del ledarskap. Man styr omvårdnadsarbetet och det är utifrån dina bedömningar som omvårdnaden planeras.

Vardaga tycker han är en lyhörd arbetsgivare som är bra på att se möjligheter.

– Jag är jättetacksam mot Vardaga. Jag har alltid blivit trodd och satsad på. Det har varit mycket interna utbildningar, och när man kommer med idéer så lyssnar arbetsgivaren. 

Stolt över Vardagas arbetssätt!

vardaga_gengre (1) (1).jpg

Helena Rödén är undersköterska och demensansvarig på äldreboendet Silverpark i Täby. Det innebär att hon har ett särskilt ansvar för att personalen använder sig av kunskaperna de fick vid boendets demenscertifiering i januari 2017.  

– Varje månad leder jag reflektionsmöten kring de boende och deras utmaningar. Vi uppmärksammar om någon mår sämre, kartlägger personens förmågor och oförmågor och försöker hitta lösningar. Jag ställer frågor som: Hur kan vi prova att göra istället? Kommer ni ihåg vad vi lärde oss på utbildningen? Vi kommer överens om gemensamma arbetssätt och utvärderar efter några veckor, säger Helena Rödén. 

Tack vare det strukturerade arbetssättet menar hon att man på Silverpark lyckas upprätthålla kunskaperna om demenssjukdom och olika faktorer som spelar in för att en människa ska må så bra som möjligt – trots svår sjukdom.  

 – Arbetssättet i vardagen gör att jag är vill stanna kvar och är stolt över att jobba inom på Vardaga, säger Helena Rödén.

Om Demensakademin: Demensakademin inom Ambeas utbildningsorganisation Lära ger kunskap och verktyg för att på bästa sätt bemöta personer med demenssjukdom. 
Hela äldreboenden kan demenscertifieras. Det innebär att samtliga medarbetare går en tre dagar lång utbildning samt får uppföljande vägledning på arbetsplatsen. På varje avdelning utses också en demensansvarig som får extra utbildning och därefter ansvarar för att kunskaperna hålls levande. Parallellt erbjuds närstående och boende på verksamheten att delta i studiecirklar och föreläsningar. 

Vill du jobba med oss?

Se lediga jobb
Tillbaka till startsidan​

   

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor