Vardaga logotype
Omsorgspersonal

Undersköterska natt till Kolla vård och omsorgsboende i Kungsbacka

Jag är positivt inställd till att ta vaccin mot covid-19 inför/i uppstarten av min anställning i syfte att skydda omsorgstagare och kollegor mot att bli smittade.*

Personlig information